*Door het gebruiken van deze site gaat u akkoord dat wij cookies opslaan op uw pc.*

Yocto Euclides Yocto Euclides:


מוכיח כי מתמטיקה היא הרבה יותר ממספרים. האם אתה מחפש לפעמים כיצד תפקידים מסוימים עובדים שוב? עכשיו פשוט חפש את המיקום שלך ולראות במה זה תלוי.

מתמטיקה נמצאת בכל מקום ואנחנו משתמשים בה לכל דבר. במקרים רבים אתה צריך להתמודד עם הצעות. מישהו טוען משהו, ומאוחר יותר ההצעה הזו מוכחת, או שיש עדויות להיפך. איזה ראיות יש? עבור יוקטו אוקליד זה, מערכת בה תוכלו למצוא בקלות עמדה. כל הצהרה מסבירה כיצד הוכח. לפעמים זה יכול להיעשות בכמה דרכים, כך שיהיו שתי הוכחות. כן מצוין באילו הצהרות אחרות תלויה הוכחה זו. יוקטו אוקליד נקרא על שמו של האיש שנהג לחפש הוכחות גיאומטריות והרכיב אותן יחד: אוקליד מאלכסנדריה.