*Door het gebruiken van deze site gaat u akkoord dat wij cookies opslaan op uw pc.*

Yocto Socius Yocto Socius:


פלטפורמה נגד בריונות למאבק בבריונות בבית הספר.

יש בריונות בכל מקום. גם בבית הספר או במועדון הספורט. זה כמובן לא כיף לאדם שמציקים לו, אבל לפעמים לא לאנשים סביבו. זה גם לא נוגע למוניטין של בית הספר או הארגון. זו הסיבה שיש עכשיו Yocto Socius. הפלטפורמה בה תלמידים וחברי ארגון יכולים להגיש דוח. בית הספר מקבל הודעה זו ויכול להגיב עליה כנדרש. זה עובד גם באופן אנונימי. בנוסף, יש גם מידע על בריונות ואנשים יכולים לדבר עם מומחים.